Piloci powinni być piękni wewnętrznie, jak piękne jest latanie. (Longin Jurecki)

Spotkanie PTK 2014