Ogólne:

 • Każdy Użytkownik wraz z rejestracją akceptuje poniższy Regulamin. Jego nieznajomość nie będzie zwalniała od kar w przypadku złamania zasad.
 • Obsługę strony lotnie.pl od strony technicznej i porządkowej prowadzą Administratorzy i Rada Forum.
 • Skład Rady Forum jest sześcioosobowy i może ulegać zmianom, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Radę Forum powołują Administratorzy spośród Użytkowników Forum.
 • Rada Forum jest powołana w celach porządkowych.
 • Regulamin odnosi się do każdego Użytkownika Forum, do Administratorów oraz do Rady Forum lotnie.pl. Obowiązuje absolutna równość wobec zasad.
 • Administratorzy i Rada Forum lotnie.pl mają prawo do ostrzegania, cenzury i okresowego banowania Użytkowników w przypadku nieprzestrzegania zasad. W ekstremalnych przypadkach, które są rozpatrywane indywidualnie, Użytkownik może zostać zablokowany na czas nieokreślony.
 • Administratorzy i Rada Forum lotnie.pl nie ponoszą odpowiedzialności za żadne zamieszczone na nim, a chronione prawami autorskimi treści. Za wszelkie treści zamieszczone na stronie i Forum odpowiadają osoby, które je zamieściły.
 • Obowiązującym językiem na Forum jest język polski. Należy starać się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii i nie używać żargonu kaleczącego język polski. Niezachowanie należytej staranności w tej dziedzinie może być ukarane.
 • Przed założeniem nowego tematu na Forum należy upewnić się, że jest on zakładany w odpowiednim dziale.
 • Użytkownik, który umieścił komentarz w Krzykadle lub pod artykułem na stronie głównej, jest traktowany jak uczestnik Forum Dyskusyjnego.
 • Administracja portalu zastrzega sobie prawo do korekt Regulaminu. O wszystkich zmianach Użytkownicy będą informowani.

Zabrania się:

 • Zamieszczania treści pornograficznych i wulgarnych erotycznie.
 • Publikowania treści obraźliwych, niezgodnych z dobrymi obyczajami, godzących w godność innych osób.
 • Publikowania treści i zdjęć w celu prowokowania bądź obrażania innych Użytkowników portalu.
 • Używania zwrotów wulgarnych (także wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej np. gwiazdkowanie, przekręcenie liter) chyba, że ich zastosowanie nie razi i nie obraża innych Użytkowników.
 • Rejestrowania jednej osoby pod więcej niż jedną nazwą Użytkownika. Wszystkie konta takiej osoby mogą zostać usunięte.
 • Nadużywania przycisku "Zgłoś Moderatorowi". Rozumie się przez to używanie przycisku pomimo tego, iż nie zostały złamane zasady powyższego Regulaminu.
 • Prowadzenia prywatnych wojen.
 • Publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez  opcję "Prywatna Wiadomość", mail, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.
 • Trolowania i antyspołecznościowych zachowań.
  .