W związku z licznymi zażaleniami i skargami Użytkowników, dotyczącymi antyspołecznościowych zachowań, wprowadzamy z dniem 27.01.2013 r. nowy punkt Regulaminu: "Zabrania się trolowania i antyspołecznościowych zachowań”.

Nowy punkt nie może być wykorzystywany do eliminacji oponentów na Forum, więc wnioski o takim charakterze nie będą uwzględniane.
Mamy natomiast nadzieję, że nowy punkt pozwoli społeczności lotnie.pl nie czuć się bezbronną wobec Użytkowników działających na jej szkodę.

Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić do Rady Forum wypowiedzi, które uzna za noszące symptomy trolowania lub innych antyspołecznościowych zachowań, poprzez użycie przycisku "Zgłoś Moderatorowi”. Jeżeli Rada Forum uzna wniosek za uzasadniony, Użytkownik zostanie zablokowany na okres co najmniej jednego miesiąca.
W przypadku recydywy należy się liczyć z zastosowaniem dłuższego okresu wykluczenia ze społeczności lotnie.pl.
.