Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Sekretny klucz Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Przekaż 1% podatku dla ARwP

Przekaż 1% podatku dla ARwP 2018/01/03 23:13 #2023170

 • bartek
 • bartek Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Posty: 1231
 • Oklaski: 16
 • Otrzymane podziękowania: 259
... a pieniądz "wrócą" do Ciebie w formie zrealizowanych celów statutowych Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie :)

Z przyjemnością informuję, że również i w tym roku istnieje możliwość przeznaczenia części płaconego podatku na rzecz rozwoju naszego hobby.
Rozliczając się z fiskusem za 2017 przeznaczmy więc 1% podatku na cele statutowe Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie.
Przekonajmy do tego nasze rodziny i znajomych. Pomóżmy propagować latanie!

ARwP należy bowiem do wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.).
bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html Pozycja 6183.


Niezbędne dane do deklaracji podatkowej, aby „przekierować” 1% podatku z Budżetu Państwa do ARwP:
KRS: 000 029 42 05
(Stowarzyszenie „AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE”)
Przekazujemy kwotę, która nie może przekroczyć 1% (podatku należnego, wykazanego w stosownej rubryce deklaracji podatkowej za 2017 r., którą wypełniamy).
W rubryce o nazwie: "Cel szczegółowy 1%" wpiszcie swoje preferencje: "Lotniarstwo" lub "Motolotniarstwo" itp. Nie jest to konieczne, ponieważ pozostawienie niewypełnionej rubryki i tak oznacza, że ARwP przeznaczy środki na cele statutowe.
I to właściwie wszystko, ponieważ kolejna rubryka „Wyrażem Zgodę” nie musi być zakreślona (jest to jedynie zgoda na przekazanie przez Urząd Skarbowy do ARwP danych osobowych i kwoty przekazanego podatku).

Poprzednio otrzymane środki zostały zainwestowane w infrastrukturę lotniczą, dzięki czemu stele rośnie bezpieczeństwo i komfort latania w Pińczowie. Pisaliśmy o tym na forum.
Jak zwykle jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w zakresie infrastruktury, i dlatego liczy się każda złotówka z 1%.

Z góry dziękujemy, ARwP

==============================

Dla przypomnienia - Cele Stowarzyszenia ARwP:
"Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie i rozwijanie lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sportów lotniczych mikrolotowych;
2. Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie;
3. Przygotowywanie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich;
4. Organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem, turystyką lotniczą i krajoznawstwem;
5. Wspieranie inicjatyw szkolenia i działalności lotniczej wśród dzieci i młodzieży;
6. Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych służących wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
8. Integracja sympatyków lotnictwa;
9. Propagowanie modelarstwa lotniczego wśród dzieci i młodzieży;
10. Nawiązywanie i utrzymania kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami lotniczymi w Polsce i innych krajach;
11. Umacnianie pozycji regionu, wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz współpracy międzynarodowej a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
12. Działanie na rzecz wychowania poprzez trzeźwość, sport, rekreację, edukację oraz kulturę;
13. Podtrzymywanie i upowszechnianie lotniczej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14. Popieranie inicjatyw służących ochronie środowiska;
15. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
16. Promocja i organizacja wolontariatu;
17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym."
Atos VR, Aeros Discus C, Mosquito NRG
(wcześniej Aeros Discus, UP TRX, Kanion Bravo)
ŚK 2001

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przekaż 1% podatku dla ARwP 2018/01/23 23:50 #2023183

 • bartek
 • bartek Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Posty: 1231
 • Oklaski: 16
 • Otrzymane podziękowania: 259
Pamiętacie? :)
Atos VR, Aeros Discus C, Mosquito NRG
(wcześniej Aeros Discus, UP TRX, Kanion Bravo)
ŚK 2001

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez bartek.

Przekaż 1% podatku dla ARwP 2018/02/09 20:30 #2023191

 • Ela W
 • Ela W Avatar
 • Wylogowany
 • Sympatyk, Sponsor lotnie.pl 2015
 • Sympatyk, Sponsor lotnie.pl 2015
 • Posty: 5
 • Oklaski: -1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Dzięki za przypomnienie :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przekaż 1% podatku dla ARwP 2019/02/01 20:38 #2023657

 • bartek
 • bartek Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Posty: 1231
 • Oklaski: 16
 • Otrzymane podziękowania: 259
... a pieniądz "wrócą" do Ciebie w formie zrealizowanych celów statutowych Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie :)

Z przyjemnością informuję, że również i w tym roku istnieje możliwość przeznaczenia części płaconego podatku na rzecz rozwoju naszego hobby.

UWAGA -> w tym roku należy wykazać szczególną czujność i dodatkową inicjatywę, ponieważ należy uzupełnić PITy w usłudze e-PIT, o KRS Aeroklubu. Podatnicy w tym roku dostają wypełnione PIT-y dzięki usłudze Twój e-PIT. Mogą je weryfikować i uzupełniać... a właściwie powinni. Ale nie zrobią nic, to 1% "przepadnie". Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do urzędu skarbowego PIT-a papierowego. Podobnie jak w ubiegłych latach emeryci i renciści mogą korzystać z PIT-OP. Tak w największym skrócie przedstawiają się zasady rozliczeń podatkowych w 2019 roku - za 2018 r. Jak w tym wszystkim wygląda przekazywanie 1%? Szczegóły tu:  publicystyka.ngo.pl/jak-przekazujemy-1-w-2019-r

Rozliczając się z fiskusem za 2018 przeznaczmy więc 1% podatku na cele statutowe Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie.
Przekonajmy do tego nasze rodziny i znajomych. Pomóżmy propagować latanie!

ARwP jest do znalezienia w wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 - niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/    Pozycja 5995.


Niezbędne dane do deklaracji podatkowej, aby „przekierować” 1% podatku z Budżetu Państwa do ARwP:
KRS: 000 029 42 05 (Stowarzyszenie „AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE”)
Przekazujemy kwotę, która nie może przekroczyć 1% (podatku należnego, wykazanego w stosownej rubryce deklaracji podatkowej za 2018 r., którą wypełniamy).

Przekazany 1% podatku jest wydatkowany zgodnie z celami określonymi statutem ARwP. 
Poprzednio otrzymane środki zostały zainwestowane w infrastrukturę lotniczą, dzięki czemu bezpieczeństwo i komfort latania w Pińczowie już się znacznie poprawiły. Pisaliśmy o tym na forum ( lotnie.pl/nowa/nowa/nowa/forum/O-lataniu...pinczow-2018#2023529 ).
Jest jeszcze wiele do zrobienia, również w zakresie infrastruktury, i dlatego liczy się każda złotówka z 1%.

Z góry dziękujemy, ARwP

Atos VR, Aeros Discus C, Mosquito NRG
(wcześniej Aeros Discus, UP TRX, Kanion Bravo)
ŚK 2001
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przekaż 1% podatku dla ARwP 2021/02/21 22:26 #2024207

 • bartek
 • bartek Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Pilot 100+, Sponsor lotnie.pl 2016
 • Posty: 1231
 • Oklaski: 16
 • Otrzymane podziękowania: 259
Cieszę się, że po raz kolejny mogę z przyjemnością poinformować o możliwość przeznaczenia części płaconego podatku na rzecz rozwoju naszego hobby. :) :woohoo: ;)
Niezbędne dane do deklaracji podatkowej, aby „przekierować” 1% podatku z Budżetu Państwa do ARwP:
KRS: 000 029 42 05 (Stowarzyszenie „AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE”)

Szczegóły w artykule poniżej:

1% podatku dla Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie
Atos VR, Aeros Discus C, Mosquito NRG
(wcześniej Aeros Discus, UP TRX, Kanion Bravo)
ŚK 2001

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Moderatorzy: Leslawsterylnymichalo
Zasilane przez Forum Kunena