.O Aeroklubie..


Aeroklub Pińczowski został powołany w styczniu 1994 roku, będąc wówczas najmłodszym Aeroklubem w strukturach Aeroklubu Polskiego. Jako wówczas jedyny w Polsce, specjalizował się w sporcie mikrolotowym.
Obecnie, od października 2007, funkcjonuje jako stowarzyszenie Aeroklub Regionalny w Pińczowie, niezależne od struktur Aeroklubu Polskiego.

Warunki do uprawiania tego sportu są w okolicach Pińczowa idealne, ponieważ lotnisko ma korzystny termicznie układ oraz swobodny dostęp do przestrzeni powietrznej. Od wielu lat są tu organizowane motoparalotniowe Mistrzostwa Polski, zawody w lataniu precyzyjnym, zawody modelarskie oraz od kilku lat - zawody lotniowe.
Od 2009 r. prężnie działa na lotnisku "Lotniowe Centrum Lotów Holowanych".

Szkolenia na terenie Aeroklubu Pińczowskiego realizują obecnie dwie certyfikowane szkoły:
Ośrodek Szkolenia Lotniczego Bravo-Delta Instr. Grzegorza Cedro, którego podstawową działalnością jest szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP,
oraz Szkoła Paralotniowa TOP Instr. Wojtka Łuczyńskiego - najstarsza szkoła paralotniowa w Polsce, której głównym profilem są szkolenia paralotniowe w górach oraz za wyciągarką, szkolenia PPG i PPGG oraz turystyczne i szkoleniowe paralotniowe wyjazdy zagraniczne.

Kilka słów historii..

Sporty lotnicze uprawiane są w rejonie Pińczowa od 1931 roku.
Początkowo - na szybowisku w Polichnie, niedługo później - w Pińczowie. W 1934 r. rozpoczęto działalność pod jednym kierownictwem i nazwą: "Szkoła Szybowcowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa Polichno - Pińczów" im. Gen. L. Berbeckiego".
Pierwszym Kierownikiem Szkoły był Kazimierz Plenkiewicz.
Latano na sprzęcie rodzimej konstrukcji: szkoła dysponowała ponad 30-ma szybowcami typu "Czajka", "Czajka bis", "Komar", "SG-36 bis", "Orlik", "Orlik-2", dwuosobowa "Mewa", motoszybowiec "Bąk", hangarowano również dwa samoloty "RWD-8" do holowania szybowców.
W latach trzydziestych wyszkolono tu ponad 1200 pilotów. W gronie przeszkolonych i zarażonych bakcylem latania, obok Polaków byli Finowie, Rumuni i Czesi.
W szkole "Polichno - Pińczów" pobierało nauki wielu słynnych pilotów jak Tadeusz Góra, gen.pil. Stanisław Skalski, mjr. Zbigniew Oleński, Stefan Wełpa i inni. Wielu z nich oddało życie za Ojczyznę na frontach II wojny światowej.

foto: www.flightforum.fi
zdjecia

Więcej zdjęć TUTAJ


Po zakończeniu wojny nieliczna grupa działaczy i entuzjastów lotnictwa przystąpiła w Pińczowie do odbudowy szkoły szybowcowej. Reaktywowano szkołę pod nazwą Szkoła Szybowcowo - Zaglowa w Pińczowie. Dzięki pomocy Wojewody Kieleckiego przebazowano z zachodu ponad 40 szybowców, wyremontowanych zostało ponad 20.
Szkoła w Pińczowie prowadziła wszechstronne szkolenia, w tym najbardziej ekonomiczne - przy starcie z lin gumowych i starcie za wyciągarką, nie wyłączając startu za samolotem.
W okresie powojennym wyszkolono tu wielu pilotów - później sławnych lotników, jak: Lucyna Wlazło (wielokrotna rekordzistka krajowa i międzynarodowa), Marian Gorzelak, Sławomir Cetner, Zbigniew Jedynak (późniejszy płk.pilot) i wielu innych.

Kolejna, ale tym razem już polska zawierucha lat 50-tych, postawiła Szkołę w Pińczowie w rzędzie 46 innych szkół, które decyzją ówczesnych władz zostały rozwiązane.
Działalność ośrodka w Pińczowie trwała do 30.04.1954 roku, kiedy to sprzęt i agendy przejął Aeroklub Kielecki.

W roku 1962 powołano w Pińczowie Komitet reaktywowania Szkoły Szybowcowej, który jednak nie uzyskał poparcia Kierownictwa Aeroklubu Kieleckiego.
Mimo niepowodzeń, działacze lotnictwa sportowego przy poparciu władz miasta Pińczowa, zbudowali lądowisko stałe, które zostało zarejestrowane w Ministerstwie Komunikacji.

Dzięki porozumieniu stron, w październiku 1987, powstała Filia Aeroklubu Kieleckiego z siedzibą w Domu Kultury w Pińczowie, której prezesem został inż. Mieczysław Pikulski, a Kierownikiem - Ryszard Kolankowski - pińczowski działacz lotnictwa.

W połowie lat 80-tych przybył do Pińczowa inż. Michał Ornatkiewicz, lotniarz i Przewodniczący Komisji Lotniowej Aeroklubu Polskiego, aby wraz z grupą kolegów wykonać pierwsze loty na lotni za wyciągarką.
Miejsce okazało się być szczególne, - ze względu na korzystny termicznie teren, swobodny dostęp do przestrzeni powietrznej, dobre zaplecze techniczno-hangarowe i pięknie położone lotnisko.
Późniejszą organizacją obozów lotniowych (a później paralotniowych) przyczynił się On do reaktywacji idei latania nizinnego w Pińczowie. Działając wspólnie z Ryszardem Kolankowskim, doprowadził do powstania tzw. Bazy Lotniowej przy pińczowskim MOSiR, na terenie lądowiska w Pińczowie. Prowadził aktywną politykę w Aeroklubie Polskim na rzecz utworzenia w Pińczowie Aeroklubu Regionalnego.

W latach 1990-1991 zakończono budowę hangaru na lądowisku w Pińczowie.

W 1992 roku Michał Ornatkiewicz doprowadził do przekazania przez AP dla bazy lotniowej dwóch paralotni Hermes z wyposażeniem. On również doprowadził do pozyskania wyciągarki paralotniowej. Najpierw była to wyciągarka jednobębnowa "Sławuticz", a następnie dwubębnowa – obie produkcji ukraińskiej. Umożliwiły one szkolenie w terenie płaskim, a także organizację cyklicznych imprez paralotniowych i lotniowych, których Michał Ornatkiewicz był pomysłodawcą i organizatorem.
Był dobrym duchem lotniczego Pińczowa. Znakomitym pedagogiem, który zarażał swoim zapałem i stosunkiem do latania rzesze młodych (i nie tylko młodych) ludzi.

Działania Michała Ornatkiewicza zostały uwieńczone sukcesem w postaci powołania w marcu 1994 roku Aeroklubu Pińczowskiego.
Pierwszym jego prezesem został Jan Skawiński, a kierownictwo objął Ryszard Kolankowski.
Aeroklub specjalizował się w lotnictwie ultralekkim, tj. lotniach, paralotniach i motolotniach.
Od 1997 do 2001 roku Michał Ornatkiewicz pełnił obowiązki nieetatowego instruktora lotniowego i paralotniowego Aeroklubu.

W 2006 roku, pięć lat po śmierci Michała Ornatkiewicza, Zarząd Aeroklubu Pińczowskiego swoją uchwałą uczynił Go patronem.


foto: E. Studziński
joomplu:3006


foto: E. Studziński
joomplu:3007

-------------------------------------------
opracowano na podstawie źródeł:

- materiały własne ARwP
- "Tygodnik Ponidzia" nr 15/16, 1995 r.
- informacje uzyskane od Leszka Mańkowsiego
- www.pinczow.pl
- www.motolotniarstwo.net
- www.topparalotnie.pl