Artykuł ukazał się w nr 16 "Skrzydlatej Polski", rok 1979.
Ze zbiorów P. Zygmunta Koniecznego.

 

 alt