Artykuł na temat Pierwszej Kadry Instruktorskiej, wyszkolonej i certyfikowanej w trakcie obozu treningowego w Jeżowie Sudeckim (1979r.)
Ze zbiorów P. Zdzisława Daszkiewicza - Skrzydlata Polska nr 22, 3.06.1979r.