Artykuł z Przeglądu Lotniczego AR 9/2005.
Nadesłał Piotr Adams - dziękujemy!


joomplu:2450


joomplu:2451