alt

W ciągu kilku ostatnich miesięcy trwały prace nad projektami nowych rozporządzeń dotyczących naszego sportu.

Chciałbym tutaj w skrócie przedstawić, jak wyglądało tworzenie nowych przepisów, jakie zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone, oraz co będzie się działo w najbliższej przyszłości w tej kwestii.Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynikała z faktu, że dotychczasowe:
"Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków"
oraz:
"Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji"
obowiązywały do 18 marca 2013r.

Nowe rozporządzenia jeszcze nie zostały ogłoszone, jednak kilka dni temu otrzymałem poniższą informację z Biura Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
cyt.: "Projekt rozporządzenia został już podpisany przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 19 marca 2013 r., a następnie przez Ministrów podpisujących projekt "w porozumieniu" tj. Ministra Sportu i Turystyki w dniu 20 marca 2013 r., Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 21 marca 2013 r. i Ministra Obrony Narodowej w dniu 26 marca 2013 r. Jednocześnie w dniu 26 marca 2013 r. rozporządzenie zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji celem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, w związku z czym jego publikacja powinna nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni."

Środowisko lotnicze miało wpływ na kształt tworzonych nowych przepisów w okresie konsultacji społecznych. Konsultacje nad projektem dotyczącym świadectw kwalifikacji trwały kilka tygodni, jedna z bardziej istotnych zmian, które miały wejść w życie, dotyczyła okresu ważności i sposobu przedłużania ważności ŚK.
W pierwszej wersji projektu był pomysł, aby każdy z nas co pięć lat przy okazji przedłużenia ważności ŚK, poddawał się sprawdzeniu umiejętności teoretycznych i praktycznych przed instruktorem, czyli zdawał egzamin bardzo podobny do tego, jaki odbyliśmy na po zakończeniu szkolenia.
Informację na ten temat można znaleźć na stronie PSP:
psp.org.pl/index.php/homepage/aktualnosc...jektu-rozporzadzenia

Po konsultacjach społecznych przepis ten został zmieniony, jednak nadal zmuszał by nas, aby co pięć lat udowodnić przed instruktorem, że nie zapomnieliśmy jak się lata. Kiedy zapoznałem się treścią takiego przepisu, doszedłem do wniosku, że nie można tego tak zostawić i warto jeszcze raz spróbować to zmienić. Przygotowałem pismo, w którym odnosząc się do ustawy "Prawo Lotnicze" i niektórych przepisów Unijnych, uzasadniłem dlaczego taki przepis nie powinien się znaleźć w nowym rozporządzeniu. Swoje pismo wysłałem do PSP, gdzie dzięki wsparciu ze strony Michała Smyka (przedstawiciel lotniarzy w Zarządzie PSP), Zarząd PSP zorganizował spotkanie z przedstawicielami ULC, w celu przedstawienia naszych argumentów i wprowadzenia poprawki tak niekorzystnych przepisów. Spotkanie okazało się bardzo owocne, wynikiem rozmów było wprowadzenie zmiany, która całkowicie likwiduje problem przedłużania ŚK.
psp.org.pl/index.php/homepage/aktualnosc...-zaproponowana-tresc

Po wprowadzeniu w życie nowych przepisów, ŚK będą wydawane bezterminowo bez konieczności ich wymiany co 5 lat, natomiast świadectwa kwalifikacji wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.

Trochę inaczej wygląda sprawa rozporządzenia dotyczącego "Wyłączenia zastosowania niektórych statków przepisów ustawy – Prawo Lotnicze …...". W tym przypadku na tzw. konsultacje społeczne było przeznaczone tylko 10 dni, było to zdecydowanie zbyt mało, aby przedstawić wszystkie pomysły na poprawę przepisów. Jednak i tutaj dzięki PSP udało się wprowadzić pewne zmiany. Jedna z ważniejszych dotyczy wykonywania lotów nad parkami i rezerwatami na lotniach i paralotniach bez napędów. Dotychczas aby wykonać taki lot, należało otrzymać zgodę zarządzającego tym terenem, teraz zgoda będzie wymagana tylko do startów i lądowań, natomiast przelot na takim terenem będzie można wykonywać bez żadnych zezwoleń.

W nowych przepisach są również zmiany dotyczące uznawania przez nasz ULC obcych uprawnień lotniczych i zasady wydawania na ich podstawie naszych ŚK.

Prawdopodobnie niedługo po wprowadzeniu nowych rozporządzeń rozpoczną się kolejne prace nad zmianami przepisów, których teraz nie udało się wprowadzić. Chciałbym również zachęcić wszystkich do przystąpienia do lokalnych lub ogólnokrajowych stowarzyszeń lub aeroklubów, im więcej nas będzie w takich organizacjach, z tym większą siłą będziemy mogli wpływać na kształt obowiązujących przepisów.