W załączniku .pdf jest główny dokument regulujący zasady wykonywania lotów na lotniach w naszym kraju.

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury: Lotnie

Ponadto dotyczą nas bezpośrednio (nieporuszone w tym dokumencie):

  1. Kwestie ubezpieczeń
  2. Kwestie ewidencji i badania technicznego lotni (ale tylko jeśli latamy z pasażerami)
  3. Kwestie serwisowania spadochronu zapasowego (ale tylko jeśli latamy z pasażerami)

Więcej szczegółów tu: Informacje ogólne HG - Lotnie