Poniższy tekst został przeniesiony ze starego Forum www.lotnie.pl-1
2006.03.03, 12:20  Bunny napisała:
Przetłumaczyłam dla zainteresowanych ze strony EPHU/ za Swedish Paragliding Association, a Vega sprawdził czy tłumacz nie przedobrzył.


10 Przykazań Lotniarza i Paralotniarza

Przepisy prawne obowiązujące w Szwecji, identyczne z przepisami międzynarodowymi VFR,
stosowanymi powszechnie w awiacji ogólnej:


 
 

Zasada 1

Lotniarz lub każdy inny obiekt latający znajdujący się w sytuacji niebezpiecznej ma pierwszeństwo.


Zasada 2
Lotniarz znajdujący się na wyżej, ale lecący wolniej musi dać pierwszeństwo tym, którzy nadlatują z niższej pozycji szybciej.


Zasada 3
Jeśli lotniarz znajduje się na drodze kolizji z drugim obiektem, to obowiązuje „reguła prawej ręki” i pilot nadlatujący z prawej strony ma pierwszeństwo. Kontynuuje on/ona swój lot po prostej jeśli drugi pilot skręcił i pozostał z tyłu.


Zasada 4
Jeśli dwie lotnie nadlatujące z przeciwka, znajdują się na tej samej drodze prowadzącej do kolizji , obie wykonują skręt w swoją prawą stronę i przez to unikają sytuacji niebezpiecznej.


Zasada
5
Jeśli lotniarz nadlatujący z dołu jest na kursie lotni znajdującej się powyżej, to daje mu się wolną drogę i odlatuje na bezpieczną pozycję.


Zasada 6
Jeśli dwie lotnie znajdują się na drodze wznoszenia, a jednocześnie jest to drogą prowadzącą do kolizji, to lotnia po prawej stronie ma pierwszeństwo.
Druga lotnia natomiast ma obowiązek unikać kolizji przez zwrot w prawo.


Zasada 7
Wyprzedzanie na drodze wznoszenia jest całkowicie zabronione. Lotnia, która dolatuje do tej, która jest przed nią i obie są na drodze wznoszenia, to ta druga z tyłu musi zwolnić lub wykonać zwrot o 180 stopni.


Zasada 8
Lotnia wchodząca jako pierwsza w komin termiczny decyduje o kierunku krążenia . Wszyscy pozostali muszą się dostosować do kierunku przez nią obranego. Obranie innego kierunku jest dozwolone w bezpiecznej odległości i na zewnętrznej krawędzi tego komina termicznego.


Zasada
9
Lotnia, która jest na niższej pozycji ma pierwszeństwo do lądowania. Jeśli są jednocześnie dwie lub więcej lotni na tym samym pułapie to muszą dzielić bezpiecznie lądowisko między sobą.


Zasada 10
Jeśli lotnia znajduje się na drodze prowadzącej do kolizji, to drogi ustępuje zawsze statek powietrzny o łatwiejszym sposobie wykonywania manewrów temu , który ma gorsze możliwości manewrowania.