Daszkiewicz Zdzisław - jeden z Pionierów polskiego lotniarstwa, uczestnik pierwszego Kursu Instruktorów Lotniarstwa, który odbył się w kwietniu 1979 r. w Jeżowie Sudeckim,
mianowany Instruktor Lotniarstwa III klasy.
Konstruktor, w latach 80-tych skonstruował lotnię "GRYF".Zdjęcie z 1. Kursu Instruktorów w Jeżowie Sudeckim, 1979 rok.
Józef Gigoń, Stanisław Maksymowicz, Zdzisław Daszkiewicz, Kinigopulus Panajotis, (?) Sroczyński.

Foto: Zdzisław Daszkiewicz
alt

Zdzisław Daszkiewicz wspomina Kurs Instruktorski:

"Ja pamiętam, że ze znanych na tamte czasy ośrodków (W-wa, Kraków, Częstochowa, Bielsko-Biała, Wrocław) wykłady prowadzili znani już wtedy lotniarze: dr Jacek Kibiński,(meteo), Mirek Rodzewicz(budowa lotni, konstrukcje), dr Stanisław Maksymowicz, dr Jerzy Wolf(teoria lotu), innych już niestety nie pamiętam. Do obiadu praktyka na szczycie góry(naliczyłem wtedy przeszło siedemdziesiąt lotni) potem obiad, wykłady do późnej nocy. Egzaminowali ci sami wykładowcy siedzący przy oddzielnych stolikach. Wyglądało do bardzo poważnie i tak się zresztą czuliśmy, że uczestniczymy w wydarzeniu historycznym. Bezpośrednio po kursie cała kawalkada udała się pod Ślężę, gdzie z okazji 1 Maja odbyły się zawody. Startowało około 25 doświadczonych pilotów. Wygrał jak pamiętam Czarnecki(imienia niestety nie pamiętam)."

źródło: Forum lotnie.pl
Dyplom poświadczający uprawnienia Instruktorskie

Foto by Zdzisław Daszkiewicz
alt


 Wspomina Zdzisław Daszkiewicz:

"Na zdjęciu pod planszą Sejmiku od lewej: sympatyczny lotniarz z Leszna (zapomniałem jak się nazywa), Tomek Cygal z Wałbrzycha, dr St.Maksymowicz, moja skromna osoba i Lech Molewski z Poznania (słynny później motolotniarz, trener kadry, zginął w locie pokazowym na motolotni.


Foto: Zdzisław Daszkiewicz
altLotnia "Gryf" konstrukcji Zdzisława Daszkiewicza. Pilot: Robert Ejchler, kursant Z. Daszkiewicza. Rok 1985.
foto nadesłał: Robert Ejchler
alt


Józef Korol, Zdzisław Daszkiewicz, Zygmunt Konieczny

foto nadesłał: Zygmunt Konieczny
alt
Wspomina Zdzisław Daszkiewicz:


""Spotkanie starych lotniarzy" figuruje pod datą 25.05 - 2.06. 1991r - odbywały się wtedy XI MP (wygrał Piotr Erelis)"
.

Osoby na zdjęciu poniżej:
1. Konieczny Zygmunt
2. Franaszczuk Andrzej
3. Piwowar Stanisław
4. Wolf Jerzy
5. Rodzewicz Mirosław
6. Kocjan Grzegorz
7. Kosior Krzysztof
8. Wierzbowski Paweł
9. Korol Józek
10. Daszkiewicz Zdzisław

Foto nadesłał: Paweł Wierzbowski, numeracja: Agi
alt