Jurecki Longin:
"Latałem na lotniach 20 lat, od 1977 do 1997r., od roku 2003 latam na motolotni.
Brałem udział w wielu zawodach lotniarskich z większym lub mniejszym powodzeniem..."zdjeciaLink do: Galerii zdjęć Lonka

Artykuł Krzysztofa Grzyba: "Wspomnienie o Przyjacielu"