Wasilewski Janusz - jeden z Pionierów polskiego lotniarstwa, uczestnik pierwszego Kursu Instruktorów Lotniarstwa, który odbył się w kwietniu 1979 r. w Jeżowie Sudeckim, mianowany Instruktor Lotniarstwa II klasy.