Paciorek Mieczysław
- założyciel firmy produkującej lotnie: Europol