Prawo i Przepisy

 
   

alt

 

Przekazujemy jeszcze ciepłe informacje z Italii

źródło: www.DHV.de
alt


Z dniem 7 grudnia 2009 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadził możliwość doręczania świadectw kwalifikacji za pokwitowaniem przez pocztę w miejscu zamieszkania wnioskujących.
Poczynione ustalenia dotyczą wniosków złożonych po terminie 7 grudnia 2009.

źródło: ULC - Komunikaty

 

Uzyskaliśmy zgodę Autorki poniższego opracowania na zamieszczenie go na www.lotnie.pl.
Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.psp.org.pl.
================================================================

           

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.09.2003 r. świadectwo kwalifikacji wymieniamy co 5 lat na nowe. Ważne jest, aby wniosek o nowy dokument złożyć nie później niż data upływu ważności starego świadectwa. Poniżej zebrano wszystkie dokumenty niezbędne do wymiany.

Przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać, żeby wpisać wszystkie posiadane uprawnienia (Poz. XII a, np. PDI, CP, itd.). Jeżeli zmieniły się nasze dane osobowe, np. adres zameldowania, to należy dodatkowo zaznaczyć kwadracik 'zmiana danych osobowych' i dopisać, o jakie dane chodzi (nie trzeba załączać ksera dowodu osobistego). W pozycji II. ZAŁĄCZNIKI zaznaczamy 'kopię licencji/świadectwa kwalifikacji nr.....(tu wpisujemy numer)', 'dowód wniesienia opłaty lotniczej', a w ostatnim, wykropkowanym miejscu dopisujemy 'oświadczenie o stanie zdrowia'.

           

 

           

W wykazie dokumentów załączono przykładowe oświadczenie o stanie zdrowia (analogicznie dla pilotów lotni).

Wpłatę w wysokości 40 PLN dokonujemy na niniejszy numer konta bankowego.

Jeżeli dokumenty wysyłamy pocztą, do koperty należy włożyć:
 1. Wypełniony wniosek (DOC | PDF )
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia (DOC | PDF )
 3. Dowód wpłaty 40 PLN (może być wydruk płatności online)
 4. Ksero starego świadectwa kwalifikacji
Udając się do Urzędu osobiście, należy ze sobą zabrać:
 1. Wypełniony wniosek (DOC | PDF )
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia (DOC | PDF )
 3. 40 PLN do zapłacenia w kasie
 4. Stare świadectwo kwalifikacji (urzędnik zrobi kopię)
W przypadku wysyłania pocztą, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego, czyli należy je wysłać najpóźniej ostatniego dnia ważności starego świadectwa o godz. 23:59 (w tak ekstremalnych przypadkach radzimy wysyłać pocztą poleconą). Jeżeli nie wyślemy dokumentów w terminie, trzeba będzie zdawać egzamin praktyczny.
Dokumenty wysyłamy na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Personelu Lotniczego
ul. Flisa 2
02-247 Warszawa
Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku (chociaż zazwyczaj dzieje się to szybciej), a do tego trzeba dodać czas przesyłki.

           

 

Uzyskaliśmy zgodę Autorki poniższego opracowania na zamieszczenie go na www.lotnie.pl.
Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.psp.org.pl.

           

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.09.2003 r. świadectwo kwalifikacji wymieniamy co 5 lat na nowe. Ważne jest, aby wniosek o nowy dokument złożyć nie później niż data upływu ważności starego świadectwa. Poniżej zebrano wszystkie dokumenty niezbędne do wymiany.

Przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać, żeby wpisać wszystkie posiadane uprawnienia (Poz. XII a, np. PDI, CP, itd.). Jeżeli zmieniły się nasze dane osobowe, np. adres zameldowania, to należy dodatkowo zaznaczyć kwadracik 'zmiana danych osobowych' i dopisać, o jakie dane chodzi (nie trzeba załączać ksera dowodu osobistego). W pozycji II. ZAŁĄCZNIKI zaznaczamy 'kopię licencji/świadectwa kwalifikacji nr.....(tu wpisujemy numer)', 'dowód wniesienia opłaty lotniczej', a w ostatnim, wykropkowanym miejscu dopisujemy 'oświadczenie o stanie zdrowia'.

           

 

           

W wykazie dokumentów załączono przykładowe oświadczenie o stanie zdrowia (analogicznie dla pilotów lotni).

Wpłatę w wysokości 40 PLN dokonujemy na niniejszy numer konta bankowego.

Jeżeli dokumenty wysyłamy pocztą, do koperty należy włożyć:
 1. Wypełniony wniosek (DOC | PDF )
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia (DOC | PDF )
 3. Dowód wpłaty 40 PLN (może być wydruk płatności online)
 4. Ksero starego świadectwa kwalifikacji
Udając się do Urzędu osobiście, należy ze sobą zabrać:
 1. Wypełniony wniosek (DOC | PDF )
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia (DOC | PDF )
 3. 40 PLN do zapłacenia w kasie
 4. Stare świadectwo kwalifikacji (urzędnik zrobi kopię)
W przypadku wysyłania pocztą, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego, czyli należy je wysłać najpóźniej ostatniego dnia ważności starego świadectwa o godz. 23:59 (w tak ekstremalnych przypadkach radzimy wysyłać pocztą poleconą). Jeżeli nie wyślemy dokumentów w terminie, trzeba będzie zdawać egzamin praktyczny.
Dokumenty wysyłamy na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Personelu Lotniczego
ul. Flisa 2
02-247 Warszawa
Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku (chociaż zazwyczaj dzieje się to szybciej), a do tego trzeba dodać czas przesyłki.
           


 
       

Zanim przygotujemy relację z obchodów Dnia Lotniarza w Lesznie, 
przekazujemy jeszcze ciepłe informacje z Italii...

źródło:
www.DHV.de

 
 

W sobotę wyruszyliśmy o 3 rano na Słowację, aby zalegalizować kilku pilotów, którzy już potrafili latać, ale mimo to w Polsce nie mieli możliwości wyrobienia sobie świadectwa kwalifikacji.

 

Od lewej: J77RS, Gumi Krakus, Ivan Plucinski, Pawel Oravec

Ogłoszenie o egzaminieDla wszystkich, którzy już potrafią latać na lotni, a z jakichś przyczyn mają problemy z uzyskaniem ŚK. 

Dnia 24-25 października (termin rezerwowy: 7-8 listopada), na górze Stranik, odbędzie się specjalna sesja egzaminacyjna dla polskich pilotów, do uzyskania słowackiej licencji. Licencja ta (wraz z ubezpieczeniem) umożliwia legalne latanie na terenie całej Unii Europejskiej

(W niektórych krajach dodatkowo potrzebne jest IPPI 4).

 

Warunki do przystąpienia do egzaminu:

1) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie sportów lotniczych (stwierdza lekarz pierwszego kontaktu);

2) Wykonane zdjęcie w formacie legitymacyjnym;

3) Umiejętność latania, startowania i lądowania na lotni;

Egzamin:

(...)

Poniższy tekst został przeniesiony ze starego Forum www.lotnie.pl