{phocamaps view=map|id=19}

{phocamaps view=map|id=14}

{phocamaps view=map|id=13}

{phocamaps view=map|id=17}

{phocamaps view=map|id=5}

{phocamaps view=map|id=12}

{phocamaps view=map|id=3}

{phocamaps view=map|id=1|printroute=0}

{phocamaps view=map|id=16}

{phocamaps view=map|id=15}

{phocamaps view=map|id=20}

{phocamaps view=map|id=11}

{phocamaps view=map|id=4}

{phocamaps view=map|id=18}

{phocamaps view=map|id=9}

{phocamaps view=map|id=10}

Lista pilotów ma być przewodnikiem po polskiej scenie lotniowej, ma umożliwiać szybkie wyszukiwanie podstawowych informacji o pilotach, jak np. to, czy są aktywnymi lotniarzami, jaki mają poziom wyszkolenia, lub np. na czym latają.

Poniżej, pod modułem filtrowania, znajdziecie tabelę z danymi dotyczącą pilotów lotniowych.

Klikając w tabeli na imię, nazwisko lub nazwę użytkownika, możemy dotrzeć do informacji o pilocie, włącznie z powiązanymi z nim artykułami, filmami, zdjęciami. Lista i powiązania cały czas ulega uzupełnieniom - z zasady nigdy nie jest kompletna. Informacje w niej zawarte, mimo naszych starań, mogą okazać się nieprecyzyjne lub nawet błędne - baza odzwierciedla jedynie wiedzę, jaką udało się zgromadzić na podstawie różnych źródeł, często po prostu na podstawie przekazu ustnego. Udostępniliśmy możliwość zgłaszania przez Was nowych informacji lub sprostowań do już  istniejących.

Dzięki możliwości filtrowania danych w tabeli, możemy również szybko wygenerować listę pilotów odpowiadających interesującym nas kryteriom/ atrybutom. Dla przykładu, jeżeli interesuje nas znalezienie latających czynnie lotniarzy, którzy latali (lub latają) również na motolotni, wystarczy wybrać "Motolotnia" z listy rozwijanej w pozycji "Na czym lata(ł)?" oraz dodatkowo kliknąć w pozycji "Aktywny" na okienko po prawej stronie (obok haczyka).
Zwróćcie jednak uwagę, że ktoś może nie pojawić się w wynikach filtrowania, ponieważ: a) nie spełnił kryteriów (np. WIEMY, że nie jest już "aktywnym" lotniarzem), ale również dlatego, że BRAK JEST INFORMACJI, czy dany pilot jest "aktywny" czy nie.

Poniżej krótki opis znaczenia niektórych atrybutów do filtrowania:

"Instruktor", "Konstruktor" - atrybut odnosi się tak do przeszłości jak i teraźniejszości (np. Instruktor to pilot lotniowy, który posiadał lub nadal posiada uprawnienia instruktora lotniowego).
"Aktywny" - osoba, która chociaż raz (samodzielnie, nie w tandemie!) oderwała się w sezonie od ziemi przy pomocy lotni - jako wyszkolony pilot lub jako kursant jeszcze bez licencji. Na jakim kto jest etapie papierologii - na pewno nie będziemy sprawdzać, bo nie taka jest nasza rola.

Tu każdy użytkownik może wrzucić ciekawy filmiki, zobacz jak >>

Ostatnio dodane:

Baba JAga

Latam od początku świata, zanim latały dinozaury..!