Spis treści

 

Przewodnik uzytkownika po Miedzynarodowym Systemie Punktacji

Punktcja GAP zostala stworzona dla CIVL przez

Gerolf Heinrichs - Angelo Crapanzano - Paul Mollison

 

 

wersja angielska (.PDF)

wersja polska (.PDF)

 

Ideą było, stworzenie sprawiedliwego systemu punktacji, łatwy do adaptacji w każdych zawodach wiek na świecie, dla lotniarstwa i paralotniarstwa, którego filozofia jest zrozumiała dla pilota, niezależnie od matematycznej złożonosci.


Aby porównać różne zadania w ramach zawodów i zaadoptować punktacje dla lotniarstwa lub paralotniarstwa, dla różnych miejsc, poziomu pilotów i filozofii zadań, przed zawodami kierownik zawodów ustala pewne Nominalne Parametry:

Dystans Nominalny: minimalny dystans zadania, którego punktacja powinna wynosić 1000 punktów. ( W Alpach dla zawodów lotniowych sugeruje się dystans 50-70km, dla paralotniarstwa 30-50km). Jeśli dystans zadania jest mniejszy od Dystansu Nominalnego, dzień będzie prawdopodobnie miał małą wartość w punktacji. Nie ma kar dla dystansu zadania, który jest dłuższy niż Dystans Nominalny, tak długo jak zadanie skutkuje równym rozmieszczeniem  pilotów wzdłuż wyznaczonego zadania.
Również nie będzie kar jeśli Dystans Nominalny ustalono krótszy, tak długo, jak długo zajełoby pilotom pokonanie tego dystansu w racjonalnym czasie.
Co oznacza "racjonalny czas" jest wyjaśnione w dalszej części.

Dystans Minimalny: dystans przyznany dla każdego pilota, który startuje.
Jest to dystans, poniżej którego jest bezcelowym  pomiar osiągów pilota. Długość tego dystansu powinna wynosić co najmniej 1/10 Dystansu Nominalnego. (W Alpach sugerowany dystans dla zawodów lotniowych lub paralotniowych  to 8-10 km).
Parametr Dystansu Minimalnego ustala się dla przypadku: jeśli pilot ma zamiar  skapitulować, nie będzie kuszony by lecieć do następnego lądowiska, aby wyprzedzić grupę pilotów. Nie jest wskazane z punktu widzenia, bezpieczeństwa, zwózki lub właścicieli ziemi by zachęcać pilotów do prób przedłużania lotu, kiedy wyraźnie zostali pokonani w tym dniu przez kiepskie warunki pogodowe lub kiepski lot.

Nominalna Ilość na Mecie: jest to procentowa ilość pilotów na mecie, którą Dyrektor zawodów życzyłby sobie  mieć przy dobrze dobranym zadaniu. (Dla zawodów międzynarodowych sugeruje się 20-30%)

Czas Nominalny: Czas odpowiadający danemu Dystansowi Nominalnemu. Jest to najkrótszy czas zadania, poniżej którego zadanie powinno być lekceważone.
Powinien być traktowany jako czas potrzebny najszybszym pilotom do pokonania Dystansu Nominalnego. (Dla zawodów narodowych w Alpach, generalnie sugeruje się co najmniej 2 godziny). Nie ma kary dla najszybszego pilota, który potrzebuje  więcej czasu na ukończenie zadania.

Rozmieszczenie Nominalne: jest bezposrednia konsekwencja pierwszych trzech parametrów oraz maksymalnego dystansu lotu w danym zadaniu.
Na wykresie jest przedstawiona zasadność wyłożonego dystansu.

Proszę zapamiętać:
Aby wyznaczyć sprawiedliwie zadanie w zawodach, powinniśmy oczywiście mieć pilotów na mecie, jak również, muszą pozostawać w powietrzu wystarczającą ilość czasu, by mieć możliwość podejmowania szeregu odmiennych decyzji, co pozwoli na wyłonienie najlepszych pilotów z tych dobrych.
Jeśli pilot osiągnie metę wykorzystując tylko dwa kominy termiczne, nie koniecznie będzie to dobry test umiejętności.
W takim przypadku mógł być wiatr w plecy i wysoka podstawa chmur i dlatego zadanie może mieć aż 100km długości lub tylko 100 km długości. W takim wypadku najlepszy czas może być nadal zbyt krótki i dzień będzie nisko punktowany z powodu czynnika Czasu Nominalnego. W tym przypadku, piloci mieli wąski zakres w podejmowaniu decyzji, więc ten dzień nie będzie sprawiedliwym testem ich umiejętności.
Ważne by pamiętać, że głównie to czas spędzony przez pilotów w powietrzu (podejmowanie  decyzji związanych z lotem), separuje różne poziomy ich umiejętności.
Układaj zadania, które zabiorą rozsądną ilość czasu i nie mają trudnego odcinka na początku. Dobre zadanie, będzie wymagać od pilotów podejmowania wielu decyzji w powietrzu, a piloci którzy nie osiągną mety , będą lądować równomiernie wzdłuż trasy.